Jonge Kinderen Eerst (JKE)

YCPO

Jonge Kinderen Eerst (JKE) is een voortdurend serviceprogramma ten bate van de gemeenschap van Kiwanis International dat zich richt op kinderen tussen 0 en 5 jaar. Alle clubs worden aangemoedigd om ten minste twee JKE-projecten per kalenderjaar uit te voeren, hoewel veel clubs in staat zijn meer te doen — door kinderen, gezinnen en gemeenschappen te helpen.

Jonge Kinderen Eerst legt de nadruk op vier belangrijke domeinen:

  • de zorg voor moeder en kind; 
  • kinderopvang en ontwikkeling; 
  • voorlichting en hulp voor ouders; en 
  • verwonding en veiligheid van kinderen.