Laatste nieuws

Verkiezingen en acties m.b.t. amendmenten in Vancouver

jun 29, 2013

Hieronder vindt u de resultaten van de acties van het huis van afgevaardigden op de Kiwanis International-conventie van 2013 in Vancouver, British Columbia:

Verkiezingen

De volgende personen werden verkozen om hun diensten te verlenen aan Kiwanis International.

President:  Gunter Gasser, District Oostenrijk
President-elect:  John R. Button, Oost-Canada en het district Caraiben

Bestuursleden 

Verenigde Staten en regio Pacific-Canada: 

Regio Azië-Stille Zuidzee

Florencio C. “Poly” Lat, van het Filippijnse Luzon-district, werd in maart 2013 voor een termijn van drie jaar verkozen op de Conventie Azië-Stille Zuidzee in Hiroshima, Japan.

Europese regio:

Marcel Kreienbühl, van het district Zwitserland-Liechtenstein, werd voor een termijn van drie jaar verkozen tijdens de conventie 2013 van de Kiwanis International-Europese Federatie in Berlijn, Duitsland, die plaatsvond van 30 mei tot 2 juni. 

Amendmenten

Hieronder vindt u de resultaten van de voorgestelde amendmenten.

Aangenomen

 • #1: Voorgestelde amendementen en resoluties worden eerder gepubliceerd, zodat clubs gebruik kunnen maken van korting op het inschrijfgeld bij voorintekening voor conventies.
 • #2: Aanbevelingen van kandidaten voor bestuursfuncties bij Kiwanis International worden voortaan (normaal gesproken) gedaan door het districtshuis. In uitzonderlijke gevallen mag het districtsbestuur aanbevelingen doen.
 • #3: Een districtsgouverneur moet zijn/haar termijn afmaken, alvorens zijn/haar kandidatuur voor de functie van bestuurslid bij Kiwanis International officieel aan te kondigen.
 • #4: Er komt een eind aan de korting op de contributie voor clubs die met minstens 25 procent gegroeid zijn.
 • #8: De bepalingen omtrent niet-passend gedrag van Kiwanis International-bestuursleden worden nader omschreven.
 • #9: Er wordt duidelijker vastgelegd dat het ledenbestand van de federaties bestaat uit de clubs.
 • #10: De samenstelling van de raad van bestuur van een federatie mag variëren.
 • #13: Antecedentenonderzoek door districten wordt geaccepteerd door Kiwanis International.

Verworpen

 • #6: Clubs mogen een wisselend aantal afgevaardigden naar districtsconventies sturen, gebaseerd op het aantal clubleden.
 • #12: Er wordt een grens gesteld aan campagne-uitgaven en -activiteiten voor bestuursfuncties bij Kiwanis International.
 • #14: De vergoedingen voor oud-presidenten van Kiwanis International worden verlaagd.
 • #15: Het motto van Kiwanis International wordt veranderd.

Ingetrokken

 • #5: Er komt een eind aan de contributievrijstelling voor nieuwe clubleden die hebben deelgenomen aan de service-leiderschapsprogramma’s van Kiwanis.
 • #11: Leden die onder bijzonder moeilijke omstandigheden leven, kunnen vrijstelling van de contributies van Kiwanis International krijgen.

Verwezen naar commissie

 • #7: Clubs en kinderen die hulp van clubs ontvangen, worden beschermd tegen leden die onzedelijk gedrag vertonen of die veroordeeld zijn wegens kindermisbruik.

Lees de volledige tekst van de amendementen en resoluties. (Engels)

Een voorgestelde administratieve resolutie om door te gaan met nieuwe vormen van Kiwanis-lidmaatschap werd aangenomen. A memorial resolution was approved to pay tribute to past Kiwanis International President Ted R. Osborn, who passed away this year.

blog comments powered by Disqus