Laatste nieuws

Helpen bij rampen

aug 02, 2013
Aftermath of Harveyville tornado

In februari 2012 werd Harveyville in de Amerikaanse staat Kansas verwoest door een tornado, die bomen ontwortelde en huizen vernielde. Ron Snoddy, een Kiwanis-lid uit de nabijgelegen plaats Berryton, kwam in actie naar aanleiding van de ramp. Door bomen om te hakken en puin te ruimen hielp hij de bewoners te redden wat er nog te redden viel van hun bezittingen. Hij deed dit in zijn hoedanigheid van getrainde vrijwilliger van het Community Emergency Response Team (CERT), een noodhulpteam dat een jaar eerder door zijn Kiwanis-club was geformeerd. 

“Ik vond dat ik dit moest doen,” zegt Snoddy. “Ik moest iets doen voor de gemeenschap daar.”

In 1993 werd het CERT-concept aangepast aan de plaatselijke situatie in gebieden overal in de VS door het Federal Emergency Management Agency (het federaal bureau voor rampenbestrijding, FEMA). Vrijwilligers worden opgeleid om voorbereid te zijn op rampen en getraind om mensen te helpen als er nog geen professionele hulpverleners ter plaatse zijn.

“Als er een ramp gebeurt, is onze eerste taak ons gezin in veiligheid brengen,” aldus CERT-lid en clubpresident Bette Snoddy. “Dan kijken we hoe het met onze buren is en melden we op welke plaatsen er onmiddellijk zorg nodig is. Soms worden we gevraagd voor lichte zoek- en reddingsactiviteiten in stedelijk of landelijk gebied, of voor het bieden van medische noodhulp en/of troost aan mensen uit de buurt.”

In het geval van brand, een tornado of een overstroming sturen de CERT-leiders, die een klein gebied toegewezen krijgen, een inschatting van de situatie naar hun centrale commandopost, die de informatie op zijn beurt weer doorgeeft aan het reddingspersoneel.

“Wij proberen onze omgeving veilig te maken, nu en voor toekomstige generaties,” vertelt Bette Snoddy. “Helaas lijkt het wel of rampen altijd mensen raken die het toch al moeilijk hebben. Laatst was er brand bij een eenoudergezin met vier kinderen. De gezinsleden raakten niet gewond, maar het was een schok toen ze de realiteit onder ogen zagen en beseften wat er verloren gegaan was en wat er onmiddellijk nodig was. Het is voor mij een troost dat ik hen kan helpen de dingen in perspectief te plaatsen.”

De CERT-activiteiten worden ondersteund door verschillende inzamelingsacties, waaronder een garageverkoop en een wedstrijd met rubber eendjes in een meer in de buurt, en door lokale subsidies en giften. In het begin bestond de groep alleen uit Kiwanis-leden. Maar aan de opleiding “waarschuwen voor storm” en de Neighborhood Night Out – aanvankelijk gesponsord door de Kiwanis-club en bedoeld om aandacht te schenken aan veiligheid in een gezinsvriendelijke omgeving – doen nu ook mensen van buiten Kiwanis mee.

De achtergrond van de individuele vrijwilligers bepaalt welke hulp ze bieden. Personen met medische ervaring doen vaak triage, zoek- en reddingsacties; anderen doen administratief werk, zoals het opstellen van kostenanalyses met betrekking tot het incident en het bijhouden van de uren van het personeel.

“Omdat ik op het platteland woon, is mijn taak het redden van dieren,” zo legt Kiwanis-lid Rich Runnebaum zijn rol binnen CERT uit. “We moeten niet alleen voor onze buren, maar ook voor ons viervoetige vrienden zorgen. Moeder Natuur kan soms wreed zijn.”

Het werk is geestelijk en soms ook lichamelijk zwaar, maar het is ook dankbaar werk. Voor Ron Snoddy werd dat duidelijk bij een recente bloedinzameling, toen een vrouw hem vroeg om bloed te geven. Na een gesprekje tussen de twee bleek dat hij had helpen puinruimen bij haar vroegere huis na de tornado van 2011 in Harveyville. “Ze was diep ontroerd toen ze hem ontmoette,” herinnert Bette Snoddy zich. –Courtney Meyer

Working in the control room

Hebt u ook een Kiwanis-verhaal dat u wilt delen? Stuur het naar shareyourstory@kiwanis.org en we zullen het bekijken.

Helpt uw Kiwanis-club mensen die getroffen zijn door een ramp? Vertel ons hoe in het vak hieronder. 

blog comments powered by Disqus