Laatste nieuws

Jurist stelt deskundigheid beschikbaar aan gemeenschap

sep 24, 2013
Bruce Bigelow advises a client

Bruce Bigelow is al bijna 20 jaar lid van Kiwanis. Hij was werkzaam in het bestuursrecht en ging kort geleden met pensioen. Hij verleent nu als vrijwilliger juridische bijstand aan mensen met een laag inkomen en adviseert mede-Kiwanisleden iets dergelijks te doen.

“Sinds ik in 1980 een eigen praktijk begon, vertegenwoordigde ik personen die een conflict hadden met de overheid over een vergunning om hun beroep uit te oefenen. Slechts in twee gevallen hadden ze een rechtsbijstandsverzekering; in de andere gevallen was het was één persoon tegen de staat. Vaak bouwden ze een betalingsachterstand op en betaalden ze in maandelijkse termijnen, soms jarenlang, tot het totale honorarium uiteindelijk afbetaald was. Vaak tekenden we beroep aan terwijl de rekening nog niet betaald was. Als een klant in zijn recht stond maar beperkte middelen had, kon ik hem gewoon niet in de steek laten.”

Zes jaar geleden begon Bigelow te werken voor een organisatie genaamd Volunteer Legal Services of Central Texas (Vrijwillige juridische dienstverlening Midden-Texas). VLS is een in Austin gevestigd netwerk van juristen die op vrijwillige basis juridisch advies verlenen aan mensen die geen advocaat kunnen betalen. Deze in 1981 opgerichte non-profitorganisatie geeft gratis juridisch advies in civiele zaken en vertegenwoordigt personen of helpt hen bij het voeren van hun eigen verdediging in onomstreden zaken.

“Daar hebben die mensen behoefte aan; ze moeten weten tot wie ze zich kunnen wenden, wat ze moeten doen en hoe ze een klacht kunnen indienen bij een instantie,” legt hij uit.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden bijgewoond door mensen met onvoldoende inkomen om een advocaat in de arm te nemen. Zij worden geadviseerd over het benaderen van overheidsinstanties of het gebruikmaken van diensten waarvan ze het bestaan niet kennen.

Zo sprak hij op een van de bijeenkomsten een vrouw die door haar partner mishandeld werd. Ze had een auto van hem gekocht en kon dat ook bewijzen, maar had het voertuig nog steeds niet gekregen. Uit angst durfde ze hem er niet mee te confronteren. “Ik raadde haar aan naar het politiebureau te gaan en de sheriff te vragen om haar te begeleiden naar de auto,” zegt hij.

“Het geeft voldoening als je iemand kunt helpen die is benadeeld maar geen advocaat kan betalen,” zegt Bigelow. “Als je goed luistert, krijg je ze wel zo ver dat ze actie gaan ondernemen. Anders staan ze met de rug tegen de muur.”

Soms gaat het er simpelweg om mensen te helpen voor hun recht op te komen. Hij zag eens iemand wiens verzekeringsmaatschappij weigerde een claim te betalen. “Ik hielp bij het opstellen van een brief om de aandacht op de zaak te vestigen,” vertelt hij.

Bigelow vindt dat ook andere gepensioneerde Kiwanis-leden de kennis die ze hebben opgedaan in hun werk en bij Kiwanis moeten aanwenden ten bate van de gemeenschap.

“De mensen zouden versteld staan als ze horen hoeveel er omgaat in de non-profitwereld wat betreft gewerkte uren en zakelijke activiteiten,” zegt hij. “Pioniers beginnen non-profitorganisaties met een visie maar zonder geld, en vaak zonder ervaring in het opstarten van een bedrijf. Zo help ik af en toe een non-profitgroep van advocaten die adviseren bij het oprichten van een rechtspersoon en, belangrijker nog, het aanvragen van belastingvrijstelling. Kiwanis-leden met boekhoudervaring kunnen ook helpen bij het opstarten van non-profitorganisaties, evenals mensen die verstand hebben van het aanvragen van subsidie.”  — Courtney Meyer

Hebt u ook een Kiwanis-verhaal dat u ons wilt meedelen? Stuur het naar shareyourstory@kiwanis.org en we zullen het bekijken.

Heeft uw Kiwanis-club leden die hun vakkundigheid ter beschikking stellen in de vorm van vrijwilligerswerk? Laat het ons weten in het vak hieronder.

blog comments powered by Disqus