Laatste nieuws

Eert uw moeder

mrt 24, 2014


Kaarten, bloemen en bonbons zijn niet genoeg om uitdrukking te geven aan de liefde voor onze moeder. De Kiwanis-club van Waverley in Australië vond een manier om het moederschap op passende wijze te eren.

Op internationaal niveau is er het Eliminate-project dat Kiwanis-donoren in de gelegenheid stelt om hun moeder – of een andere inspirerende vrouw – te eren door middel van een Moederdag Zeller-gift van 1250 dollar. De club in Waverley zette op plaatselijk niveau een vergelijkbaar project op. In 2012 lanceerde de club een Moederdagproject-website. Het publiek werd uitgenodigd om Moederdag echt betekenis te geven door middel van een bijdrage aan het Eliminate-project, en daarmee moeders en hun kind te beschermen tegen tetanus.

Via de website kan men geld doneren uit naam van zijn moeder of een andere inspirerende vrouw. Via het systeem krijgt de gelauwerde persoon een certificaat en een brief toegemaild, waarin staat hoeveel moeders en ongeboren kinderen er zijn beschermd met het geld dat uit hun naam is gedoneerd.

“De Australische UNICEF-ambassadeur voor MNT zorgde dat we tv-publiciteit kregen. Dit leidde ertoe dat velen geld schonken, ofwel rechtstreeks aan UNICEF Australië, ofwel via de website,” zegt Steve Hughes, voorzitter van de Eliminate-campagnecommissie in het district.

“Het eerste jaar zamelden we ongeveer 15.000 Australische dollar in; vorig jaar was dat zo’n 6000 dollar.”

Het project heeft zich over het hele district verspreid; er is nu een vergelijkbare website waarop geld wordt ingezameld ter gelegenheid van Vaderdag, verjaardagen en andere gebeurtenissen.

“We hopen dat de clubs in het district Australië dit jaar nog meer promotie voor ons zullen maken, zodat we meer donaties krijgen; laten we zeggen: 50.000 dollar,” aldus Hughes.
blog comments powered by Disqus