Laatste nieuws

Enquête geeft aanleiding tot nieuwe satellietclub

mei 16, 2014


Satellietclub van Iron Mountain-Kingsford komt één keer per maand bijeen voor pizza.

Een ledenenquête bevestigde wat de leiders van de Kiwanis-club in Iron Mountain-Kingsford (Michigan, VS) al vermoedden: de daling van het ledenaantal werd voor een groot deel veroorzaakt doordat de wekelijkse vergaderingen gewoon niet passen in de drukke schema’s van deze tijd.

Een oplossing voor dat probleem was het beginnen van een satellietclub.

“Ik ben vaak de stad uit voor mijn werk,” zegt satellietlid en burgemeester van Iron Mountain, Bruce Rosen, wiens vrouw Jackie ook satellietlid is. “Ik kan niet aanwezig zijn bij de vaste lunchbijeenkomsten.”

Maar eens per maand een pizza om 17.30 uur?

“Dat past beter in ons rooster,” zegt Rosen.

De satelliet heeft ongeveer twaalf leden. Zo’n vijf daarvan zijn afkomstig uit de traditionele club, vertelt de president van de club, Cindy Novak, die de groep vergelijkt met een bijzondere commissie.

“Onze satellietleden doen mee aan alle clubactiviteiten,” zegt Novak. “Ze nemen voorzitterschap op zich bij bepaalde activiteiten van de gehele club, zoals onze jaarlijkse voorjaarsschoonmaak in een veteranengebouw, de kerstviering van de club en onze zomerpicknick.

“Onze Key Club en Aktion Club doen ook mee aan de Kiwanis-activiteiten en soms wonen ze bijeenkomsten van de satellietclub bij.” — Verhaal door Scott Pembertonn

Lees meer over de ledenwerfactiviteiten van de Kiwanis-club van Iron Mountain-Kingsford in het juni/juli-nummer (2014) van Kiwanis-magazine.

De Kiwanis-club van Iron Mountain-Kingsford komt bijeen in een traditionele setting: een countryclub.

Leden die door andere bezigheden niet aanwezig kunnen zijn bij de traditionele vergadering van de club in Iron Mountain (hierboven), komen één keer per maand bij elkaar voor pizza, kameraadschap en het bespreken van diverse zaken (bovenaan). Vaak krijgen ze gezelschap van leden van de door hun club gesponsorde Aktion Club.| Foto’s: David Hakamaki
blog comments powered by Disqus