Laatste nieuws

 • Medische zorg voor degenen die het ‘t meest nodig hebben

  jun 29, 2013

  Denton Kiwanis Club Children's Clinic sign

  Al vanaf zijn oprichting in december 1921 stelt de Kiwanis-club uit Denton in de Amerikaanse staat Texas zich tot doel te voorzien in de medische behoeften van kansarme gezinnen. Het resultaat: een kinderkliniek, waar nu meer dan 300 kinderen worden geholpen.

  In zijn beginjaren organiseerde de club kerstvieringen, waarbij sommige kinderen geld kregen voor de dokter en de tandarts. Er kwamen meer verzoeken om dergelijke financiële steun en in 1923 werd er binnen de club een “commissie voor kansarme kinderen” gevormd om deze verzoeken te behandelen en in te willigen. Maar al gauw was dit niet meer genoeg.

  In 1938 werd de Kiwanis-kliniek in Denton een vennootschap, en er werd een secretaris aangetrokken om de verzoeken te behandelen. In het begin waren er veel verzoeken voor het knippen van amandelen, oogonderzoek, rolstoelen en beenbeugels voor poliopatiënten. Omdat er korting werd gegeven op de dienstverlening – toentertijd onder andere in de vorm van vrijwilligerswerk door artsen – hoefde de club slechts 2-3 dollar voor een ziekenhuisopname te betalen.

  Het project is in de loop van de jaren uitgebreid, net als de inzamelingsacties om het te ondersteunen. Er is een fonds; daarnaast wordt er een vuurwerkshow georganiseerd, een autoshow, een buurtfeest met een Elvis-imitator en eten voor het goede doel.

  “Wij kunnen kinderen laten behandelen voor zaken die anders mogelijk niet behandeld worden,” zegt de secretaris van de club en van de kliniek, Robin Meyer. “De kinderen die een tandheelkundige behandeling nodig hebben, hebben soms een vreselijk opgezwollen gezicht. Maar als ze geen steun van de overheid krijgen, kunnen ze nergens heen. Veel ouders kunnen niet eens één vulling betalen. Sommigen komen hier naar de spoedeisende hulp, maar kunnen vervolgens de medicijnen die ze krijgen voorgeschreven niet betalen.”

  De meeste kinderen die naar de kliniek komen, zijn doorverwezen door schoolverplegers die problemen hebben geconstateerd. Anderen komen via mond-tot-mondreclame of zijn verwezen door opvanghuizen of door de organisatie The United Way. Gezinnen met een laag inkomen krijgen een tegoedbon van de Kiwanis-kliniek waarmee ze hun zorgverlener kunnen betalen voor de medicijnen en de medische of tandheelkundige zorg voor hun kind.

  Volgens Meyer staat de gemeenschap meer dan welwillend tegenover het programma. De steun voor “het kroonjuweel van de club”, zoals veel oudgediende clubleden zeggen, is nooit afgenomen. De begunstigden zijn meer dan dankbaar. “We hebben een ‘emmerteam’ dat rondloopt bij de vuurwerkshow en vraagt om giften voor de kliniek,” zegt ze. “Op een dag kreeg ik 20 dollar van een man die zei dat zijn kind er ooit was behandeld. Zijn kind was ziek, hij had geen geld voor medische zorg, en toen boden wij hulp. Verscheidene alleenstaande ouders boden aan het kantoor schoon te maken of te helpen met de administratie als vergoeding voor de ontvangen zorg.”

  Meyer is trots op een bedankbrief uit de jaren 40 van een 16-jarige die een blindedarmoperatie onderging. Hij schrijft onder andere: “Ik vond deze organisatie altijd al geweldig, maar nu ondervind ik het meer dan ooit.” –Courtney Meyer

  A family helped by the Kiwanis Clinic

  Hebt u ook een Kiwanis-verhaal dat u wilt delen? Stuur het naar shareyourstory@kiwanis.org en we zullen het bekijken.

  Steunt uw Kiwanis-club medische projecten bij u in de buurt? Laat ons weten hoe in het vak hieronder.

 • Verkiezingen en acties m.b.t. amendmenten in Vancouver

  jun 29, 2013

  Hieronder vindt u de resultaten van de acties van het huis van afgevaardigden op de Kiwanis International-conventie van 2013 in Vancouver, British Columbia:

  Verkiezingen

  De volgende personen werden verkozen om hun diensten te verlenen aan Kiwanis International.

  President:  Gunter Gasser, District Oostenrijk
  President-elect:  John R. Button, Oost-Canada en het district Caraiben

  Bestuursleden 

  Verenigde Staten en regio Pacific-Canada: 

  Regio Azië-Stille Zuidzee

  Florencio C. “Poly” Lat, van het Filippijnse Luzon-district, werd in maart 2013 voor een termijn van drie jaar verkozen op de Conventie Azië-Stille Zuidzee in Hiroshima, Japan.

  Europese regio:

  Marcel Kreienbühl, van het district Zwitserland-Liechtenstein, werd voor een termijn van drie jaar verkozen tijdens de conventie 2013 van de Kiwanis International-Europese Federatie in Berlijn, Duitsland, die plaatsvond van 30 mei tot 2 juni. 

  Amendmenten

  Hieronder vindt u de resultaten van de voorgestelde amendmenten.

  Aangenomen

  • #1: Voorgestelde amendementen en resoluties worden eerder gepubliceerd, zodat clubs gebruik kunnen maken van korting op het inschrijfgeld bij voorintekening voor conventies.
  • #2: Aanbevelingen van kandidaten voor bestuursfuncties bij Kiwanis International worden voortaan (normaal gesproken) gedaan door het districtshuis. In uitzonderlijke gevallen mag het districtsbestuur aanbevelingen doen.
  • #3: Een districtsgouverneur moet zijn/haar termijn afmaken, alvorens zijn/haar kandidatuur voor de functie van bestuurslid bij Kiwanis International officieel aan te kondigen.
  • #4: Er komt een eind aan de korting op de contributie voor clubs die met minstens 25 procent gegroeid zijn.
  • #8: De bepalingen omtrent niet-passend gedrag van Kiwanis International-bestuursleden worden nader omschreven.
  • #9: Er wordt duidelijker vastgelegd dat het ledenbestand van de federaties bestaat uit de clubs.
  • #10: De samenstelling van de raad van bestuur van een federatie mag variëren.
  • #13: Antecedentenonderzoek door districten wordt geaccepteerd door Kiwanis International.

  Verworpen

  • #6: Clubs mogen een wisselend aantal afgevaardigden naar districtsconventies sturen, gebaseerd op het aantal clubleden.
  • #12: Er wordt een grens gesteld aan campagne-uitgaven en -activiteiten voor bestuursfuncties bij Kiwanis International.
  • #14: De vergoedingen voor oud-presidenten van Kiwanis International worden verlaagd.
  • #15: Het motto van Kiwanis International wordt veranderd.

  Ingetrokken

  • #5: Er komt een eind aan de contributievrijstelling voor nieuwe clubleden die hebben deelgenomen aan de service-leiderschapsprogramma’s van Kiwanis.
  • #11: Leden die onder bijzonder moeilijke omstandigheden leven, kunnen vrijstelling van de contributies van Kiwanis International krijgen.

  Verwezen naar commissie

  • #7: Clubs en kinderen die hulp van clubs ontvangen, worden beschermd tegen leden die onzedelijk gedrag vertonen of die veroordeeld zijn wegens kindermisbruik.

  Lees de volledige tekst van de amendementen en resoluties. (Engels)

  Een voorgestelde administratieve resolutie om door te gaan met nieuwe vormen van Kiwanis-lidmaatschap werd aangenomen. A memorial resolution was approved to pay tribute to past Kiwanis International President Ted R. Osborn, who passed away this year.

 • De gave van het woord door het geven van een iPad

  jun 26, 2013

  Hastings and his mother Sharon at the Greater Covington Kiwanis Club meeting

  Mensen die een iPad hebben, gaan vaak op een andere manier lezen, vergaderen of huiswerk maken. Maar de Kiwanis-club van Greater Covington in de Amerikaanse staat Louisiana was er getuige van dat deze kleine computers een stem kunnen verschaffen aan kinderen met autisme die niet kunnen praten.

  Steeds meer clubs uit de Kiwanis-familie zien de voordelen van iPads voor het onderwijs aan met name scholieren met een beperking, van visuele handicaps tot een verminderde motoriek of spastische verlamming. De Kiwanis-club van Greater Covington in Louisiana werd iPad-fan, nadat een vertegenwoordiger van ‘Families Helping Families’ (Gezinnen helpen gezinnen) op een clubbijeenkomst voorlichting gaf over de vele manieren waarop zij opkomen voor en hulp bieden aan mensen met een beperking. De spreker vertelde over de mogelijkheid om een autistisch kind passief en actief te laten communiceren met een iPad over zijn wensen en behoeften, een boodschap die weerklank vond bij clublid Kathy Smith, wier vriendin een autistisch kleinkind heeft.

  “In de tv-show ‘60 Minutes’ zag ik een item over iPads voor kinderen met autisme; dat was zo ontroerend,” vertelt ze.

  Smith’s inspanningen, samen met de logistieke ondersteuning door Families Helping Families, voerden de club naar de familie Savage. Hun tienjarige zoon Hastings was de perfecte kandidaat.

  “Zijn ouders, de directeur van zijn school en de jongeman zelf kwamen naar een bijeenkomst om de iPad in ontvangst te nemen,” vertelt Smith. “Niemand in de zaal kon zijn ogen droog houden toen zijn vader en moeder de club bedankten. Ook zijn leraren waren blij met dit hulpmiddel waarmee ze hem les konden geven.”

  In een reactie zegt Hastings’ moeder Sharon over deze gift dat “Hastings nu in het dagelijks leven ‘de puntjes met elkaar weet te verbinden’.”

  Volgens haar was dit hulpmiddel van cruciaal belang voor zijn ontwikkeling. Het lijkt wel of hij nu meer wil leren, en bij zijn leraren en therapeuten probeert hij veel vaker dingen te verwoorden. Het gezin is dankbaar voor deze gift en is op zoek naar een manier om een ander gezin met een autistisch kind op dezelfde manier blij te maken.

  “Het was een gemakkelijke opdracht, maar toch is het leven van dit kind voorgoed veranderd,” zegt clublid Carol Llull. De club is een inzamelingsactie begonnen om ieder jaar een iPad te kunnen geven aan een scholier die daarvoor in aanmerking komt.  –  Courtney Meyer

  Hebt u ook een Kiwanis-verhaal dat u wilt delen? Stuur het naar shareyourstory@kiwanis.org en we zullen het bekijken.

  Heeft uw Kiwanis-club een serviceproject of fondsenwervingsactie georganiseerd voor mensen met een handicap? Laat ons weten hoe in het vak hieronder.

 • Basketbal verbindt

  jun 19, 2013
  Plover Kiwanians at Bowl for Kids' Sake

  Big Brothers Big Sisters is een organisatie die mentors inzet om kinderen zelfredzaam te maken. Dus lag samenwerking tussen BBBS van Midden-Wisconsin en de Kiwanis-club van Plover voor de hand, vond clubvoorzitter Timothy Roman. Hij opperde dit idee — al beproefd en uitgetest door zijn vorige Kiwanis-club — in Plover, toen hij halverwege de jaren ’90 naar deze streek verhuisde.

  Al meer dan tien jaar lang trakteren de Kiwanis-club en de door hen gesponsorde CKI-club van de Universiteit van Wisconsin-Stevens Point ieder jaar 15 tot 20 “Littles” (kleintjes) op een maaltijd bij de Pizza Hut. Daarna gaan ze naar het Quant Fieldhouse van de universiteit, om daar naar een basketbalwedstrijd te kijken. Elk kind heeft een begeleider; zo voldoet het groepsuitje aan het criterium één-volwassene-op-één-kind van de organisatie BBBS. De kinderen hebben zich allemaal net aangemeld bij Big Brothers Big Sisters; ze worden “Littles” (kleintjes) genoemd en worden gekoppeld aan een oudere mentor. De mentoren worden “Bigs” genoemd (groten). Hun interesses en persoonlijkheid zorgen dat er een vriendschap ontstaat die gunstig is voor beide partijen.

  De organisatie was al een deel van Romans leven voor hij lid van Kiwanis werd.

  “Mijn oudere broer en zus waren allebei mentor,” zegt hij. “Zo zag ik een aantal relaties ontstaan, en ik zag hoe gunstig dat was.” 

  De indruk die BBBS op Roman en zijn familie maakte, bleef hangen. Hij is nu bestuurslid van de afdeling Midden-Wisconsin. Via school was hij mentor van een Little, die hij iedere maand bezocht om met hem te eten en spelletjes te doen. Voor hij zijn vrouw leerde kennen, was zij al mentor van een jongeman; samen onderhouden ze nog steeds contact met hem.

  Zijn mede-Kiwanisleden zijn aangestoken door zijn enthousiasme voor de organisatie.

  “Ik denk dat dit mijn favoriete clubproject is,” zegt Eric Molien, secretaris van de club. “Het was enorm leuk om mijn Littles te leren kennen; ik denk erover om zelf ook een Big te worden (langer dan één dag).”

  Ook doet de Kiwanis-club ieder jaar mee aan de fondsenwervingsactie van Big Brothers and Big Sisters in Midden-Wisconsin: Bowl for Kids’ Sake (“bowlen voor kinderen”). Het afgelopen jaar was het team van Kiwanis-leden uit Plover de grootste gever.

  “Het is een organisatie die wat doelstelling betreft dicht bij Kiwanis staat: het helpen van kinderen. Daarmee samenwerken kan dus altijd,” aldus Molien.  –Courtney Meyer

  Hebt u ook een Kiwanis-verhaal dat u wilt delen? Stuur het naar shareyourstory@kiwanis.org en we zullen het bekijken.

  Werkt uw Kiwanis-club samen met een andere organisatie? Vertel ons erover in het vak hieronder.

 • Caribisch partnerschap maakt promotie voor taal

  jun 12, 2013
  The Castries Kiwanis Club with the winners and their teachers

  Een gelegenheidssamenwerking tussen twee Caribische Kiwanis-clubs, een Engelstalige en een Franstalige, leverde een blijvende relatie op met als doel zich in te zetten voor kinderen en tweetaligheid.

  “In februari 2009 ging mijn dochter voor vier maanden naar Sint Lucia,” zegt Inès Marinho, president van de Kiwanis-club van Pointe-à-Pitre op Guadeloupe. “De eerste week vergezelde ik haar, en ik ging onmiddellijk op zoek naar de plaatselijke Kiwanis-club.”

  Haar zoektocht naar een “zusterclub” bracht haar bij de Kiwanis-club van Castries. De samenwerking begon eenvoudig, met het uitwisselen van geschenken en het bespreken van komende projecten.

  Het jaar daarop bedacht Marinho een project waarbij zowel de relatie tussen beide clubs als de missie van Kiwanis, het helpen van kinderen, tot uiting zou komen. Ze kwam op het idee een Franse literatuur-wedstrijd te organiseren voor kinderen in Sint Lucia die op school Frans leerden. Kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar (les collégiens) van acht scholen werden uitgenodigd om deel te nemen.

  Het doel was om aan te tonen dat het leren van een taal grote voordelen heeft. Marinho: “Mijn voorstel was om de twee winnaars een culturele excursie van een week op Guadeloupe aan te bieden.”

  Om het project te verwezenlijken, ondanks tegenslagen, waren veel toewijding en enthousiasme nodig. Een deel van Sint Lucia was verwoest door orkanen en overstromingen, wat de aandacht van de Kiwanis-leden in Castries vroeg, en een overmaat aan bureaucratie compliceerde de financiële en logistieke zaken aan beide kanten.

  Maar hun vastbeslotenheid had resultaat. Eindelijk werd de wedstrijd gehouden, als onderdeel van de wereldwijd gehouden Week van de Franse taal. De deelnemers van zes verschillende scholen werden in twee groepen van drie verdeeld en ondervraagd door de Alliance Française (een internationale organisatie ter bevordering van de Franse taal en cultuur) over uiteenlopende onderwerpen zoals Franse cultuur, muziek, aardrijkskunde, taalgebruik en grammatica. De twee winnende scholen troffen elkaar in een spannende finale in aanwezigheid van de Franse ambassadeur in Sint Lucia, die St. Mary’s College zijn tegenstander met vijf punten verschil zag verslaan.

  De twee winnaars, hun leraar Frans en een lid van de jeugdcommissie van de Kiwanis-club van Castries reisden een week lang over het eiland Guadeloupe, gastvrij onthaald door de Kiwanis-club van Pointe-à-Pitre. Ze bezochten bezienswaardigheden in verschillende cantons (provincies), waaronder een industrieterrein, een nationaal park, een aquarium, stranden, winkelcentra, bibliotheken en musea. De beide scholieren die de finale haalden, krijgen een gratis cursus van een half jaar bij de Alliance Française.

  Ondanks de moeilijkheden op hun weg blijven de clubs doorgaan en hopen ze de vruchten te kunnen plukken van dit leertraject.

  “De Kiwanis-clubs hopen hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken, dat uiteindelijk misschien wordt uitgebreid tot alle middelbare scholen in Sint Lucia,” zegt de voorzitter pr en marketing van de Kiwanis-club van Castries.  –Courtney Meyer

  Hebt u ook een Kiwanis-verhaal dat u wilt delen? Stuur het naar shareyourstory@kiwanis.org en we zullen het bekijken.

  Heeft uw Kiwanis-club een partnerschap met een andere club? Vertel ons hoe dat gaat in het vak hieronder.

blog comments powered by Disqus