De structuur van Kiwanis

NIVEAU VAN CLUB

Het begint allemaal met leden in een club. Alle clubs hebben een paar dingen gemeen. Clubs hebben bijvoorbeeld een president, vicepresident(en), secretaris en penningmeester. Clubs kunnen ook andere leidende posities omvatten, zoals comitévoorzitters.

NIVEAU VAN DIVISIE

Elke club vormt clusters met clubs in de regio en zo wordt een divisie gevormd. Divisies worden gecontroleerd door een luitenantgouverneur. Deze is op zijn of haar beurt vertegenwoordiger van het districtsbestuur (zie de categorie 'District' hieronder). Het aantal divisies en luitenantgouverneurs varieert per district.

NIVEAU VAN DISTRICT

Een district bestaat uit verschillende divisies. Er zijn momenteel 49 districten en provisionele districten  binnen Kiwanis International. Sommige districten betreffen slechts één staat (bijvoorbeeld: Kansas District) of land (bijvoorbeeld: District Maleisië), terwijl andere zijn samengesteld uit meerdere staten (bijvoorbeeld: Minnesota-Dakotas District) of landen (bijvoorbeeld: District Zwitserland-Liechtenstein). De rest bestaat uit geografische regio's (voorbeeld: Pacific Northwest District).

Elk district wordt geleid door een gouverneur die tijdens het jaarlijkse districtscongres door de rest van het dagelijks bestuur wordt verkozen. Het uitvoerende bestuur van het district omvat een gouverneur, een secretaris en een penningmeester (of een gecombineerde secretaris-penningmeester). Andere bestuursfuncties omvatten de luitenantgouverneurs en districtsvoorzitters.

INTERNATIONAAL NIVEAU VAN KIWANIS

Alle 49 districten en provisionele districten, evenals Kiwanis-landen die niet binnen een district vallen, vormen samen Kiwanis International. Momenteel zijn er Kiwanis-clubs in ongeveer 80 landen en geografische gebieden.

Elk jaar kiezen afgevaardigden tijdens het congres van Kiwanis International leden en functionarissen voor het internationaal bestuur van Kiwanis. Dit bestuur omvat een president, verkozen president, vicepresident, voormalig president en 15 bestuurders. De bestuurders werken samen met districten om hun behoeften vast te stellen en te vervullen.