Onze waarden

 

De doelstellingen van Kiwanis leiden onze organisatie. Dit zijn onze waarden. Onze overtuigingen. Onze basis. De zes permanente doelstellingen van Kiwanis werden goedgekeurd tijdens het internationale congres van Kiwanis in 1924 in Denver, Colorado (VS). Ze zijn al tientallen jaren onveranderd gebleven. Leer hoe de doelstellingen van Kiwanis zijn ontstaan.

DOELSTELLING 1

menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.

DOELSTELLING 2

in het dagelijkse leven en bij alle relaties de Gulden Regel toepassen.

DOELSTELLING 3

de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele normen bevorderen.

DOELSTELLING 4

door voorschriften en voorbeelden intelligenter, assertiever en dienstbaarder burgerschap ontwikkelen.

DOELSTELLING 5

via Kiwanis-clubs een praktische manier bieden om blijvende vriendschappen te vormen, onbaatzuchtig diensten te verlenen en betere gemeenschappen te bouwen.

DOELSTELLING 6

samenwerken aan het creëren en behouden van een krachtige publieke opinie en een hoge mate van idealisme voor meer rechtvaardigheid, gerechtigheid, patriottisme en goodwill.

INCLUSIVITEIT VIEREN EN VERSTERKEN

In 2008 namen afgevaardigden op het internationale congres van Kiwanis een resolutie aan die clubs aanmoedigt en mogelijkheden geeft om omgevingen te creëren die wederzijds respect voor iedereen ontwikkelen en koesteren, en om de inclusiviteit van alle Kiwanis-leden te vieren. Dit wordt als volgt verwoord:

Daarom wordt gesteld dat de afgevaardigden op het internationale congres van Kiwanis van 2008 in Orlando, Florida (VS), en alle Kiwanis-leiders en -leden bijeenkwamen om actie te ondernemen om een culturele en clubomgeving te creëren die wederzijds respect voor iedereen stimuleert en om de inclusiviteit van onze geliefde Kiwanis te vieren.