Kiwanis Kinderfonds: Bestuur

Het Kiwanis Children's Fund wordt bestuurd door een raad van bestuur die zonder enige vorm van compensatie wordt gekozen. Meer informatie over de vrijwillige leiding van het Kiwanis Kinderfonds.

Statuten Kiwanis Kinderfonds (herzien november 2023)
Beleid en procedures Kiwanis Kinderfonds (herzien november 2023)

Opmerking: Sinds oktober 2016 doet de Kiwanis International Foundation zaken als het Kiwanis Children's Fund.

Notulen van de Raad van Bestuur van het Kiwanis Kinderfonds

nl_BENederlands (België)