1. Home
  2. >
  3. Wat we doen
  4. >
  5. Programma's voor serviceleiderschap
CKI LSSP Chicago, Illinois 2018

Programma's voor serviceleiderschap

De Kiwanis familie bestaat uit leden van alle leeftijden en vaardigheden. Naast Kiwanisclubs voor volwassenen die zich inzetten voor kinderen, bieden we Kiwanis Service Leadership Programs. Onze SLP's zijn Key Club International voor middelbare scholieren, Circle K International voor hogeschool- en universiteitsstudenten, K-Kids voor basisschoolleerlingen, Builders Club voor middelbare scholieren en Aktion Club voor volwassenen met een handicap.

SLP's zijn leiderschaps- en karaktervormingsprogramma's die worden georganiseerd op een school of in een gemeenschapsinstelling en vaak worden gesponsord door een Kiwanisclub of een andere maatschappelijke organisatie. Kiwanis International biedt middelen en ondersteuning om iedereen te helpen SLP-clubs te openen waar er behoefte aan is in hun gemeenschap.

Sinds de oprichting van de eerste Key Club in 1925 zijn miljoenen leden van SLP geïnspireerd om een leven te leiden waarin dienstbaarheid en betekenis centraal staan.

Internationale Cirkel K

CKI geeft studenten de mogelijkheid om zich in te zetten voor lokale en wereldwijde gemeenschappen. In CKI werk je samen met andere gepassioneerde studenten om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en levenslange vriendschappen te sluiten, allemaal in een inclusieve en ondersteunende omgeving.

CKI LSSP 2017

Sleutelclub

Key Club is een door studenten geleide schoolorganisatie. Onze leden maken de wereld beter door middel van dienstverlening. Daarbij groeien ze als individu en als leider door de roep om te leiden te beantwoorden, de moed op te brengen om zich in te zetten en het hart te ontwikkelen om te dienen.

Aktion Club

Aktion Club is de enige serviceclub voor volwassenen met een handicap, met meer dan 10.000 leden wereldwijd. Clubleden worden competente, bekwame en zorgzame leiders door middel van dienstbaarheid.

Bouwers Club

Voor middelbare scholieren helpt de Builders Club leden bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn terwijl ze hun passie om te dienen ontdekken, hun verlangen om leiding te geven en hun vermogen om anderen te betrekken en met hen samen te werken.

K-Kids

K-Kids is de grootste serviceorganisatie voor basisschoolleerlingen, met meer dan 1.200 clubs wereldwijd. Clubleden ontdekken hun passie om te dienen, hun verlangen om leiding te geven en hun vermogen om anderen te betrekken en met hen samen te werken.

Alumni verbinding

Ons alumninetwerk helpt mensen die van hun Key Club en CKI-ervaring hielden om contact te houden, betrokken te raken en terug te geven.