1. Home
  2. >
  3. Wie we zijn
  4. >
  5. Missie en waarden
Kiwanis-dienst

Missie en waarden

De missie van Kiwanis
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzetten om de wereld te verbeteren, één kind en één gemeenschap tegelijk.

De visie van Kiwanis
Kiwanis zal een positieve invloed hebben in gemeenschappen over de hele wereld - zodat op een dag alle kinderen wakker worden in gemeenschappen die in hen geloven, hen koesteren en de ondersteuning bieden die ze nodig hebben om te gedijen.

Het motto van Kiwanis
De kinderen van de wereld dienen

de Kiwanis-doelstellingen

  • Voorrang geven aan het menselijke en spirituele in plaats van aan de materiële waarden van het leven.
  • De dagelijkse toepassing van de Gouden Regel in alle menselijke relaties aanmoedigen.
  • De invoering en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele normen bevorderen.
  • Door middel van voorschriften en voorbeelden een intelligenter, agressiever en dienstbaar burgerschap ontwikkelen.
  • Via Kiwanisclubs een praktisch middel bieden om duurzame vriendschappen te vormen, altruïstische diensten te verlenen en betere gemeenschappen op te bouwen.
  • Samenwerken aan het creëren en behouden van die gezonde publieke opinie en dat hoge idealisme die de toename van gerechtigheid, rechtvaardigheid, patriottisme en goede wil mogelijk maken.

Kiwanis alfabetiseringsprogramma