1. Home
  2. >
  3. Wat we doen
  4. >
  5. Wereldwijde gezondheidsinitiatieven

Wereldwijde gezondheidsinitiatieven

Kiwanis International heeft een geschiedenis van leden mobiliseren om een positieve impact te hebben op de gezondheid van kinderen en gezinnen over de hele wereld. Door de kracht van partnerschappen en fondsenwerving hebben eerdere campagnes de Kiwanis-familie geholpen om uitdagingen op het gebied van wereldwijde gezondheid aan te pakken.

Maternale en neonatale tetanus
Een pijnlijke en dodelijke ziekte, maternale en neonatale tetanus (MNT) treft onevenredig veel gebieden waar armoede, gebrek aan onderwijs en een ontoereikende gezondheidsinfrastructuur onhygiënische bevallingspraktijken gebruikelijker maken. In 2010 lanceerde Kiwanis het Eliminate Project, een wereldwijde campagne om MNT uit te bannen door de inspanningen van UNICEF te ondersteunen om vaccins toe te dienen en schone bevallingen en navelstrengverzorging te bevorderen.

Sinds Kiwanis zich heeft aangesloten bij de strijd tegen MNT, is het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen als gevolg van tetanus met 57% gedaald, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Van de 39 prioritaire landen waar in 2010 meer dan één geval van neonatale tetanus per 1.000 levendgeborenen voorkwam, zijn er sindsdien 27 erin geslaagd om MNT uit te bannen. Het Kiwanis Children's Fund blijft samenwerken met UNICEF om het werk te voltooien in de 12 landen waar MNT nog steeds een bedreiging vormt. In de periode 2011-2020 heeft de Kiwanis-familie meer dan 119 miljoen dollar ingezameld.

Jodiumtekort
Jodiumtekort is een van 's werelds belangrijkste oorzaken van te voorkomen verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen. Het verhoogt ook het risico op schildklieraandoeningen en kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid en ontwikkeling van de foetus. Gelukkig weten we hoe we deze effecten kunnen voorkomen: door voldoende gejodeerd zout te eten.

Kiwanis raakte betrokken bij de strijd tegen jodiumtekort in een campagne met UNICEF die duurde van 1994 tot 2005. In die tijd hebben Kiwanians meer dan US$105 miljoen ingezameld voor het jodiumvrij maken van zout, testen en monitoren, en gemeenschapswerk en voorlichting in meer dan 89 landen. Als gevolg daarvan heeft 88% van alle huishoudens ter wereld toegang tot gejodeerd zout en zijn honderden miljoenen kinderen ontsnapt aan de gevolgen van jodiumtekort. Het Kiwanis Children's Fund blijft het Iodine Global Network steunen in de strijd tegen jodiumtekort over de hele wereld.