1. Home
  2. >
  3. Wie we zijn
  4. >
  5. Structuur en leiderschap
Bijeenkomst Kiwanisclub

Structuur en leiderschap

De structuur van Kiwanis International begint op clubniveau. Leden worden lid van een bepaalde Kiwanisclub of -clubs. Elke club wordt geclusterd met andere clubs in een gebied om een divisie te vormen.

Een district bestaat uit meerdere divisies. (Het aantal divisies varieert per district.) Er zijn momenteel 49 districten en voorlopige districten binnen Kiwanis International. Alle districten en voorlopige districten, evenals Kiwanis naties die niet in een district passen, vormen Kiwanis International. Momenteel zijn er Kiwanisclubs in ongeveer 85 landen en geografische gebieden.

Onze vrijwillige leiders
Kiwanis International wordt geleid door de Kiwanis International raad van trustees, die bestaat uit een voorzitter, voorzitter-elect, vicevoorzitter, voormalig voorzitter en 15 trustees. Trustees komen van over de hele wereld en worden gekozen tijdens de jaarlijkse congres van Kiwanis International. Bestuursleden vertegenwoordigen de Kiwanisclubs, waardoor ze een stem hebben in de werking van de organisatie. Bestuursleden stellen de langetermijnplannen voor de organisatie op en voeren deze uit, naast het begeleiden van leiders in Kiwanis districten en Service Leadership Programs.De raad van trustees wordt voorgezeten door de president van Kiwanis International, die wordt gekozen door afgevaardigden op de jaarlijkse congres van Kiwanis International. De voorzitter zit alle vergaderingen van de raad van bestuur van Kiwanis International, het uitvoerend comité en de Kiwanis International raad voor. De voorzitter is de belangrijkste ambassadeur van Kiwanis International.