1. Home
  2. >
  3. Wie we zijn
  4. >
  5. Bestuur en financiën -...
  6. >
  7. Het strategisch plan van Kiwanis International...

STRATEGISCH PLAN VAN KIWANIS INTERNATIONAL

Wat is een strategisch plan?

Zie een strategisch plan als de wegenkaart van een organisatie: Je kunt de wegen kiezen die je wilt nemen en het strategisch plan zorgt ervoor dat je je bestemming bereikt - je doelen. Het strategisch plan van Kiwanis International is ontworpen voor elk district en elke club om te gebruiken als een gids voor het maken van hun eigen plannen en het kiezen van hun eigen wegen naar het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Het plan richt zich op vijf doelgebieden - of prioriteiten - die clubs, districten en onze algehele organisatie zullen helpen om de komende jaren te floreren als een positieve kracht voor het goede in de wereld:

Focus op clubs

We moeten ons in de eerste plaats richten op de ondersteuning van onze ledenclubs - omdat de clubs de kern vormen van ons succes. Zij zijn de reden van ons bestaan. Bij alles wat we doen, moeten we prioriteit geven aan onze communicatie met en ondersteuning van onze clubs. En het allerbelangrijkste: de oprichting van nieuwe clubs overal ter wereld vergroot de impact van Kiwanis, versterkt het wereldwijde merk en verlaagt de gedeelde kosten.

Kiwanis-gemeenschap

Een lokaal netwerk van Kiwanis familieclubs, supporters, donateurs en alumni, organisaties met en zonder winstoogmerk, en anderen waaronder overheden, onderwijsinstellingen en anderen die samenwerken onder de naam Kiwanis om zinvolle en impactvolle diensten te verlenen aan jeugd en kinderen in de gedefinieerde lokale gemeenschap.

Ons wereldwijde servicenetwerk

De wereldwijde groepering van traditionele Kiwanis familieorganisaties en clubs, niet-traditionele Kiwanis leden, supporters, donateurs en alumni, en andere for-profit en not-for-profit organisaties die zich hebben verenigd onder de Kiwanis naam om zinvolle en impactvolle service voor jeugd en kinderen te leveren aan gemeenschappen over de hele wereld.

Ondertekeningsproject

Een jaarlijks of terugkerend, significant project met een grote impact en zichtbaarheid binnen een gemeenschap dat wordt gepland en uitgevoerd door Kiwanis en haar netwerk en dat Kiwanis in de gemeenschap definieert en ten goede komt aan de jeugd en/of kinderen.

Leiderschapsprogramma's als partners

De Kiwanis Service Leadership Programs clubs en leden, waaronder Aktion Club, Builders Club, Circle K International, K-Kids en Key Club International, niet alleen als service programma's van Kiwanis, maar als volwaardige partners in service als onderdeel van de wereldwijde en gemeenschappelijke Kiwanis netwerken.

 

Ons wereldwijde netwerk

Het wereldwijde netwerk van Kiwanis is groter dan clubs en leden. Het is de wereldwijde groepering van traditionele Kiwanis familieorganisaties en clubs, niet-traditionele Kiwanis leden, supporters, donateurs, alumni en andere profit en non-profit organisaties die zich hebben verenigd onder de Kiwanis naam. Samen worden we een onmiskenbare kracht voor het goede in onze gemeenschappen. We zijn beter verbonden en beter in staat om zinvolle en impactvolle diensten te verlenen aan jongeren en kinderen in gemeenschappen over de hele wereld. Dat betekent sterkere gemeenschappen die hun kinderen koesteren. Dat betekent een grotere impact in de wereld.

Ons motto

De kinderen van de wereld dienen

Onze definitie (onze missie)

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzetten om de wereld te verbeteren, één kind en één gemeenschap tegelijk.

Onze visie

Kiwanis zal een positieve invloed hebben in gemeenschappen over de hele wereld... zodat op een dag alle kinderen wakker worden in gemeenschappen die in hen geloven, hen koesteren en hen de steun bieden die ze nodig hebben om te gedijen.

Onze levendige beschrijving

Het wereldwijde netwerk van Kiwanis bestaat uit een dynamische familie van clubs, individuele supporters, alumni, donateurs, NGO-partners (niet-gouvernementele organisatie) en bedrijfssponsors. Elke gemeenschap over de hele wereld heeft de kans om deel te nemen aan of te profiteren van een Kiwanis-ervaring. Gebaseerd op een nalatenschap van dienstverlening aan jongeren en kinderen, is dit wereldwijde netwerk toegewijd aan het opbouwen van een gemeenschap en het verbeteren van levens door het bieden van mogelijkheden voor service, kameraadschap, leiderschap en filantropie in overeenstemming met de lokale behoeften, culturen en interesses van de leden.

Onze strategische prioriteiten

lidmaatschap en betrokkenheid

Doel: Een groeiend Kiwanis lidmaatschap netwerk opbouwen, behouden en ondersteunen.
Kiwanis inspireert en betrekt mannen, vrouwen, jongeren, bedrijven, andere non-profits, partners en gemeenschappen om de wereld een betere plek te maken waar kinderen kunnen gedijen. Bestaande clubs helpen groeien en nieuwe clubs introduceren in gemeenschappen blijft de topprioriteit voor de organisatie. Lid zijn van Kiwanis betekent deel uitmaken van een enorme kracht voor positieve verandering in de wereld.

Leiderschap en onderwijs

Doel: Competente, bekwame, zorgzame leiders ontwikkelen in de hele Kiwanis-familie.
Een sterke leiderschapspijplijn van huidige en toekomstige leiders is essentieel voor de hele organisatie om haar missie te bereiken. De infrastructuur voor leiderschapsontwikkeling en onderwijs moet opnieuw ontworpen en opgebouwd worden. Sterke leiders betekenen sterke clubs, sterke districten en een sterke wereldwijde beweging.

Effect op de gemeenschap

Doel: zinvolle service verlenen, met service aan kinderen als prioriteit.
Kiwanis komt het best tot uiting door zinvolle service te verlenen in gemeenschappen over de hele wereld. Sinds de oprichting van de organisatie is het tegemoetkomen aan de behoeften van kinderen en het ontwikkelen van jeugdleiders wat Kiwanisclubs het beste doen. Wanneer we samenwerken en met andere organisaties belangrijke behoeften voor kinderen aanpakken, veranderen we levens, bouwen we sterkere gemeenschappen en verbeteren we zo ons eigen leven.

Branding en imago

Doel: Het imago en merk van Kiwanis wereldwijd verbeteren.
Kiwanians zijn de meest effectieve "advertenties" voor Kiwanis. Wij vertegenwoordigen ons imago in levende kleur, dragen ons merk en delen onze boodschap met de wereld. De gemeenschappelijke factor is de naam. Het is van vitaal belang in alle markten dat we kracht opbouwen door door het publiek gezien te worden als één organisatie, als één Kiwanis. Daarom is het voor alle Kiwanis-leden belangrijk om onze normen voor merkrichtlijnen en berichtgeving te handhaven. Daarnaast is het cruciaal om leden en clubs wereldwijd te voorzien van de training en tools die ze nodig hebben om het verhaal van Kiwanis te delen als één verenigde stem.

Financiële levensvatbaarheid

Doel: Zorgen voor financiële levensvatbaarheid en verantwoordelijk rentmeesterschap.
Kiwanis doet geweldig werk in de wereld. Daarnaast is het essentieel om goed rentmeesterschap te kunnen laten zien in elk onderdeel van de organisatie, en de organisatie heeft elk jaar de algemene financiële en operationele doelen gehaald. Onze voortdurende toewijding aan sterk financieel beheer heeft de organisatie goede diensten bewezen. Als we verstandige financiële investeringen doen, mogelijkheden vinden om winsten om te zetten in diensten, onze financiële middelen en die van vrijwilligers combineren, efficiënte structuren creëren en processen eenvoudig en betaalbaar maken, kunnen we onze capaciteit vergroten om nog meer te doen voor de kinderen van de wereld.

Organisatorische afstemming

Het Kiwanis Children's Fund ondersteunt de strategische prioriteiten van Kiwanis International door a) duurzaamheid op te bouwen via een schenking, b) donateurs en donaties te verhogen via jaarlijkse schenkingen en c) filantropie en filantropische competentie op te bouwen in de hele organisatie.
KiwanisYouth Programs leveren leiderschap, burgerschap en serviceprogramma's voor kinderen, adolescenten en tieners onder de Kiwanis-merknaam aan en via het Kiwanis Global Network of Service.
Circle K International bestaat om Kiwanis service- en leiderschapsprogramma's te leveren aan en via clubs op universiteits- en universiteitscampussen over de hele wereld.
Kiwanis districten bestaat om Kiwanis International en de aangesloten clubs te ondersteunen door groei en opleiding van bestaande clubs en uitbreiding van Kiwanisclubs in nieuwe gemeenschappen.
Andere dochterondernemingen en filialen van Kiwanis kunnen worden opgericht om de efficiëntie van de organisatie te verbeteren, om te voldoen aan de steeds veranderende wettelijke vereisten en normen in verschillende landen en regio's, en om Kiwanis dichter bij de clubs te brengen.

Hoe deel je jouw Kiwanis-verhaal?

Hoe praat je over Kiwanis? Onze definitieverklaring is de juiste plek om te beginnen. De woorden zijn zorgvuldig gekozen omdat ze precies uitleggen wat Kiwanis is en wat Kiwanians over de hele wereld doen. Kiwanians dienen hun lokale gemeenschappen en gemeenschappen ver van huis. We zijn toegewijd en geven gul van onze tijd en middelen om kinderen te helpen. We maken gemeenschappen sterker door veel mensen en organisaties met elkaar te verbinden voor een groter goed. De 20 woorden van onze definitieverklaring openen de deur naar een dieper gesprek. Ze helpen je te praten over wat jouw club doet in jouw stad en over de hele wereld - en wat Kiwanis voor jou betekent. En dat gesprek opent de deur naar vier andere belangrijke woorden: "Doe je met me mee?"