1. Home
 2. >
 3. Wie we zijn
 4. >
 5. jeugdbescherming
 6. >
 7. Preventie van pesten

DOE MEE AAN DE STRIJD TEGEN PESTEN

Wereldwijd hebben miljoenen kinderen te maken gehad met pesten op school. Elk pesten schaadt het gevoel van eigenwaarde van een kind, maar in het ergste geval kan pesten leiden tot grote angst, slechte cijfers, schooluitval of zelfs zelfmoord.

Het goede nieuws: jij kunt helpen.

Kiwanis neemt stelling tegen pesten met de hulp van enkele van zijn Service Leadership Programs (SLP's): K-Kids voor basisschoolleerlingen, Builders Club voor middelbare scholieren en Key Club voor tieners. Daarom bieden we educatieve informatie en krachtige posters om jongeren te helpen in hun strijd tegen pesten op school en in hun gemeenschap.

Kiwanis gelooft dat:

  • Serviceclubs zoals Kiwanis SLP's kunnen een oplossing zijn voor de pestcrisis waar zoveel onderwijsinstellingen tegenwoordig mee te maken hebben.
  • Voor het potentiële doelwit van pesten kan dienstverlening een middel zijn om eigenwaarde, zelfvertrouwen en leiderschap te ontwikkelen.
  • Voor de potentiële dader van pesten kan dienstbaarheid een middel zijn om de kracht van vriendelijkheid, vrijgevigheid en een positief doel te leren kennen.
  • Serviceclubs hebben de potentiële omstander iets te bieden: Hij of zij zal leren dat wanneer je je inzet voor anderen, niets doen niet langer een optie is.
  • Serviceclubs hebben scholen iets te bieden dat kan bijdragen aan een klimaat van geven, zorgen en acceptatie.
  • Onderwijs, verwachtingen en toezicht kunnen ervoor zorgen dat onze programma's vrij blijven van pesten.
  • Onze jeugdleden moeten het voortouw nemen, door het goede voorbeeld te geven en actie te ondernemen, tegen pesten op hun school en in hun gemeenschap, en moeten samenwerken met volwassenen die vertrouwen genieten om een einde te maken aan dit slepende probleem.

Ontgroening

Ontgroening is een vorm van pesten die in sommige lidmaatschap organisaties voorkomt. Tijdens ontgroening verplichten leden van een organisatie potentiële of nieuwe leden om handelingen te verrichten of behandelingen te ondergaan die hen ongemakkelijk maken of mogelijk emotionele of fysieke schade kunnen toebrengen.

Kiwanis gelooft: 

  • Ontgroening is een vorm van pesten en mag in geen enkel door Kiwanis gesponsord programma worden getolereerd.
  • Als ontgroening of pesten wordt ontdekt, moet dit worden aangepakt. Alle huidige Kiwanis-beleidsregels en toepasselijke staatswetten zullen worden nageleefd.

Door middel van dienstverlening leren leerlingen welke impact ze kunnen hebben op hun gemeenschap door te geven, te zorgen en te delen. Jongeren uit de Kiwanis-familie worden leiders die helpen een veilige omgeving zonder pesterijen te creëren. Het voorkomen van pesten bevordert ook de waarden van de Kiwanis-familie: de mensen om ons heen dienen, betere gemeenschappen opbouwen voor onszelf en toekomstige generaties en anderen het belang van de Gouden Regel laten zien.

Doe mee met Kiwanis in de strijd tegen pesten.