HULPLIJN JEUGDBESCHERMING

Kiwanis International heeft866-607-SAFE (7233), een vertrouwelijke hulplijn om elk incident, situatie of gedrag te melden waardoor een jongere gevaar loopt of waarbij iemand zich onveilig voelt. De hulplijn wordt 24 uur per dag bemand door onze samenwerking met Praesidium, een van de toonaangevende veiligheidsexperts in de Verenigde Staten.

Wie kan de hulplijn gebruiken?
Kiwanis-leden, Service Leadership Program-adviseurs, SLP-leden, zoals Aktion Club, Builders Club, K-Kids, Key Club en CKI, faculteitsadviseurs, ouders, Kiwanis-professionals in Noord-Amerika - of iedereen die denkt dat een bij Kiwanis betrokken jongere een risico loopt.

Wanneer moet de hulplijn worden gebruikt?
Wanneer iemand denkt dat een jongere iets is aangedaan of dat zijn veiligheid en welzijn in gevaar zijn, of wanneer iemand een incident bij u heeft gemeld. Hier zijn enkele voorbeelden:

    • Klachten van jongeren over ongepaste of ongewenste aanrakingen en/of contact.
    • Overtredingen van de richtlijnen voor jeugdbescherming van Kiwanis International.
    • Meldingen van ongepast gedrag en ongepaste acties tussen jongeren en/of jongeren en volwassenen.
nl_BENederlands (België)