Met hulp van organisaties als Kiwanis is Guinee het nieuwste land dat tetanus bij moeders en pasgeborenen heeft uitgebannen.

Door Erin Chandler

Kiwanis International sluit zich aan bij UNICEF en mensen over de hele wereld om de uitbanning van maternale en neonatale tetanus (MNT) in Guinee te vieren. In mei 2024, slechts een maand nadat UNICEF de eliminatie van MNT in Mali bevestigde, werd Guinee het 49e land dat de eliminatie van MNT bereikte van de prioritaire landen die in 1999 werden geïdentificeerd.

MNT is een pijnlijke en dodelijke ziekte die onevenredig veel voorkomt in gebieden waar armoede, gebrek aan onderwijs en een ontoereikende gezondheidsinfrastructuur onhygiënische geboortepraktijken gebruikelijker maken. Kiwanis werkte in 2010 samen met UNICEF in de wereldwijde campagne om MNT uit te bannen, waarbij de focus lag op landen met meer dan één geval van neonatale tetanus per 1.000 levendgeborenen. Sindsdien hebben negenentwintig prioritaire landen de MNT eliminatiestatus bereikt, waardoor het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen als gevolg van tetanus aanzienlijk is gedaald. Nu, vormt MNT een significante bedreiging in slechts 10 overblijvende prioritaire landen.

In 2023 kende het Kiwanis Children's Fund US$ 275.000 toe aan UNICEF. USA om massale tetanusvaccinatiecampagnes voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd in landen als Guinee, Pakistan en Jemen te helpen vergemakkelijken. De subsidie financierde ook de evaluaties en onderzoeken die de uitroeiing van MNT in Guinee bevestigden en zal doorgaan met het versterken van de gezondheidssystemen van het land om ervoor te zorgen dat MNT in de toekomst niet terugkeert.

Steun voor UNICEF's strijd tegen MNT is slechts één manier waarop Kiwanis de gezondheid van kinderen over de hele wereld heeft bevorderd. Het hele jaar door kent het Kiwanis Children's Fund beurzen toe aan clubs over de hele wereld - zoals de Kiwanis Club van Lalbandidie zich inzet voor autismescreenings en -therapieën voor gezinnen in Nepal; de Kiwanis Club van Libertaddie helpt bij het opzetten van een voedingsprogramma op een basisschool in Panama; en de Kiwanis Club van Wentzvilledie deel uitmaakt van een samenwerkingsverband om bedden te bouwen voor kinderen die ze nodig hebben in Missouri, VS.

Je kunteen gift doenschenken aan het Children's Fund om een gezondere wereld mogelijk te maken voor kinderen overal ter wereld.