Kiwanis werkt samen met UNICEF om moeders en baby's over de hele wereld te steunen.

Door Erin Chandler

Kiwanis International is er trots op UNICEF te steunen in haar werk om moeders en baby's te beschermen tegen maternale en neonatale tetanus (MNT) met een nieuwe subsidie van US$ 275.000 van het Kiwanis Children's Fund.  

MNT is een pijnlijke en dodelijke ziekte die onevenredig veel voorkomt in gebieden waar armoede, gebrek aan onderwijs en een ontoereikende gezondheidsinfrastructuur onhygiënische geboortepraktijken gebruikelijker maken. Kiwanis heeft zich in 2010 aangesloten bij UNICEF in de wereldwijde campagne om MNT uit te bannen en sindsdien is het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen als gevolg van tetanus aanzienlijk gedaald.  

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stierven in 2011 elke dag 159 baby's aan tetanus - maar tegen 2020 was dat aantal gedaald tot 66. Van de 59 prioritaire landen waar in 1999 meer dan één geval van neonatale tetanus per 1.000 levendgeborenen voorkwam, hebben 47 landen sindsdien de MNT-uitroeiing bereikt, dankzij de gezamenlijke inspanningen van UNICEF, de WHO, Kiwanis en anderen.

De US$ 275.000 subsidie van het Kiwanis Children's Fund zal helpen bij het faciliteren van massale tetanusvaccinatiecampagnes voor vrouwen in de reproductieve leeftijd in de 12 landen waar MNT nog niet is uitgeroeid. Daarnaast zal de subsidie bijdragen aan de financiering van evaluaties en onderzoeken om de uitbanning van MNT te controleren en te valideren en aan de versterking van gezondheidssystemen om de duurzaamheid van de uitbanning te garanderen.  

Deze laatste subsidie komt iets meer dan een jaar nadat een subsidie van US$500.000 van het Children's Fund was geoormerkt voor UNICEF's inspanningen om MNT in Pakistan uit te roeien. Die subsidie werd tot dit jaar verlengd toen een polio-uitbraak en verwoestende overstromingen in Pakistan het moeilijk maakten om de doelregio's te bereiken.  

De meeste van de 12 landen waar MNT nog niet is uitgeroeid, hebben op vergelijkbare wijze te maken gehad met ziekte-uitbraken, conflicten en crises die het moeilijk hebben gemaakt om betrouwbare gezondheidszorg te bieden. UNICEF zal zich inzetten om het tetanusvaccin en de noodzakelijke vervolgvaccinaties te leveren in landen als Pakistan, Jemen en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het zal ook voorlichting en training geven over schone praktijken bij bevallingen en navelstrengverzorging, zodat de MNT-niveaus niet opnieuw stijgen. 

Het ondersteunen van UNICEF's strijd tegen MNT is slechts één manier waarop Kiwanis de gezondheid van kinderen over de hele wereld heeft bevorderd. Kiwanis heeft ook samengewerkt met UNICEF om jodiumtekort te bestrijden, een van 's werelds belangrijkste oorzaken van te voorkomen intellectuele en ontwikkelingsstoornissen. Kiwanis Service Leadership Programs zamelen momenteel geld in via Trick-or-Treat voor UNICEF ten gunste van de Brick x Brick en Start Strong: Zambia - die beide het onlosmakelijke verband erkennen tussen een gezonde ontwikkeling van kinderen en een veilige plek om op te groeien en te leren. 

Het Kiwanis Children's Fund blijft clubs overal ter wereld steunen bij het uitvoeren van projecten voor gezondheid en voeding, onderwijs en alfabetisering, en de ontwikkeling van leiderschap bij jongeren - projecten die een continuüm van invloed in het leven van kinderen creëren en hen voorbereiden op een mooie toekomst. U kunteen gift doenschenken aan het Children's Fund om kinderen in jouw gemeenschap en over de hele wereld te helpen.